Sundhedshuset i Fredericia samler sundheden under ét tag

Fredericias gamle sygehus og nuværende sundhedshus bliver i disse dage renoveret for 20 millioner kroner. Her har man samlet en lang række sundhedstilbud til fordel for Fredericias borgere. Ifølge Turan Savas (A) er Fredericias sundhedshus et forbillede for andre sundhedshuse landet over.

Én af tre indgange til Fredericia Sundhedshus. Foto: Rasmus Egeris Ejdrup


Af Rasmus Egeris Ejdrup

Siden 2016 har sundheden været enklere og lettere tilgængelig for den gængse fredericianer. Måden Fredericias Sundhedshus er etableret på, er ifølge næstformanden for Sundhedsudvalget i Fredericia kommune, Turan Savas (A), vigtig for borgernes sundhed.

”Fredericias sundhedshus bliver brugt som model af andre kommuner, fordi vi har haft et tæt samarbejde med regionerne. Sundhedshuset indeholder fysioterapi, psykiatri, privatlæge og sygeplejeklinik, så borgerne ikke behøver at rende rundt flere steder i kommunen.” Siger Turan Savas (A) næstformand for Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune.

Den 15. januar 2019 kom regeringens længeventede sundhedsreform, som blandt andet gik ud på at modernisere og etablere sundhedshuse med en pulje på 200 millioner kroner. Heraf gik 20 millioner til Fredericia Kommune. Ifølge Turan Savas er danske sundhedshuse et godt tilbud til borgere, som bor langt fra supersygehusene.

”En af konsekvenserne ved supersygehusene er, at der for nogle borgere, er langt til sundhedsinstitutionerne, herunder behandlinger og hjælp. Fredericia-modellen er det, man kan gøre for at komme tættere på borgerne,” siger Turan Savas (A).

 Millionindsprøjtning fra regeringen

Fredericia Kommune overtog i december 2016 sygehusets gamle lokaler, og er i øjeblikket i gang med en omfattende ombygning. Renoveringen og tilretningen af Sundhedshuset, er der hvor de fleste af de 20 millioner fra Sundheds- og Ældreministeriet bliver brugt.

Fredericias sundhedshus er under omfattende ombygning. Foto: Rasmus Egeris Ejdrup

”Vi øjnede muligheden for at købe det gamle sygehus af regionerne, og der tænkte vi, at vi kunne samle det kommunale i sammenspil med privatlæger, det var vores måde at servicere borgerne på, og det var regionerne meget enige i, ” siger Turan Savas (A).

Fredericia Kommune er en af de kommuner i landet, som har fået tildelt flest penge. Kun overgået af Greve Kommune med 20,173 millioner.