Whistleblower-ordning i Fredericia risikerer at blive en stikkerlinje, udtaler HK-formand

Fredericia Byråds forslag om at oprette en kommunal whistleblower-ordning møder kritik af HK Midts formand Pia Tørnvig, der mener, det vil få konsekvenser for arbejdsmiljøet. 

Cecilie Roed Schultz (Ø) kom med forslaget til Fredericia byråd, der vedtog at Økonomudvalget skal kigge på mulighederne for en ordning. Foto: Fredericia Kommune.

Af Simon Hellberg Hansen

Borgervejlederen skal fremover modtage anonyme tips fra kommunalansatte, hvis der er mistanke om fejl eller svindel. Det besluttede byrådet i starten af marts efter et forslag stillet af Enhedslisten.

Partiet begrundede forslaget med, at det skulle være med til at forbedre arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte og samtidig sikre at interne fejl og misforståelser ikke ville udvikle sig til ulovligheder.

”Vi håber på muligheden for at indberette mistænkelige forhold anonymt til borgervejlederen, vil kunne forebygge en dårlig arbejdskultur og generelt fusk indenfor i kommunen,” siger Cecilie Roed Schultz (Ø).

Formand mener ikke, at der er behov for en ordning
Fagforeningen HK Midt, som repræsenterer en stor del af de kommunalansatte i Fredericia, bifalder ikke ideen om, at medlemmerne skal gå til borgervejlederen, hvis der er mistanke til kollegaer eller generelle arbejdsforhold. Det fortæller formand Pia Tørnvig.

”Det kan i værste fald risikere at blive en stikkerlinje for de ansatte, hvor man begynder at holde øje med ens kollegaer. Det kan resultere i en arbejdskultur, hvor man aldrig kan vide sig sikker, og hvor der er et dårligt arbejdsmiljø,” siger hun.

Pia Tørnvig mener at ordningen samtidig bliver overflødig, da de fleste arbejdspladser i forvejen har tillidsrepræsentanter, der tager sig af lignende sager, som borgervejlederen skal til at stå for.

Enhedslistens repræsentant i byrådet mener ikke, at det er en overflødig funktion. Cecilie Roed Schultz (Ø) peger på flere sager fra andre kommuner, hvor whistleblower-ordningen har været en fordel.

”For mange folk har det haft enormt store konsekvenser, at man ikke har haft en kontakt at gå til, hvis man oplevede fusk eller lignende. At det skulle være en stikkerlinje, kan man kun ryste på hovedet ad,” siger hun.

Ifølge en artikel fra Politiken benyttede ni ud af landets 98 kommuner sig af en whistleblower-ordning ved udgangen af 2018. Fredericia Kommune står derfor til at blive en af de få kommuner i landet, der vil benytte sig af den anonyme tip-ordning fremover.

”Nu er det op til Økonomiudvalget at lave en plan for, hvordan vi fører det ud i kommunen. Et realistisk bud kunne være, at vi får en ordning på plads i begyndelsen af 2020,” siger Cecilie Roed Schultz (Ø).