Tillidsrepræsentant er skeptisk over for whistleblower-forslag

Fredericia Kommune står til at blive en af de få kommuner i landet, der benytter en ordning, hvor kommunalansatte kan henvende sig anonymt om ulovlige forhold. Arbejdsrepræsentanter ser ikke behovet.

På Fredericia Bibliotek forholder man sig afventende overfor forslaget om en whistleblower-ordning. Foto: Simon Hellberg Hansen

 

Af Simon Hellberg Hansen

I går bragte Lillebælts-Posten en historie om Fredericia Kommunes udsigter til en whistleblower-ordning, der står til at blive en realitet i begyndelsen af 2020, når Økonomiudvalget får udarbejdet en handlingsplan.

Det er planen, at kommunens ansatte skal have mulighed for at gå til borgervejlederen, hvis de oplever svindel med midler, eller at kolleger klarer ting på uhensigtsmæssige måder.

På Fredericia Bibliotek, hvor de fleste problemer bliver varetaget af arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten eller gennem lederen, tvivler de på, at der overhovedet er brug for en ordning.

”Ideelt set synes jeg ikke, at vi har behov for en ordning. Jeg er afventende omkring det, fordi der skal være en klar grænse for de sager, man vælger at gå til borgervejlederen med,” siger Kathrine Bolton, der er tillidsrepræsentant for de ansatte på Fredericia Bibliotek.

Hun bliver bakket op af stedets arbejdsmiljørepræsentant for HK, Margit Hansen, der mener, at systemet, som det fungerer nu, godt kan varetage henvendelser om dårlige forhold eller snyd.

”Jeg har svært ved at se, at der skulle blive brug for det. Systemet er lige nu bygget sådan op, så man forholdsvist trygt kan gå videre med de ting, der sker på ens arbejdsplads,” siger Margit Hansen.

Anonymitet giver ikke bedre arbejdsmiljø, mener tillidsrepræsentant

Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten, der fik vedtaget forslaget til udarbejdelse i byrådet, er uenig. Hun mener, at der er behov for en myndighed, man anonymt kan komme til uden at skulle sætte ens arbejdsmiljø eller karriere på spil ved at gå til en leder eller en tillidsrepræsentant.

Tilbage på biblioteket forholder tillidsrepræsentanten sig stadig skeptisk til forslaget.

”Anonymitet kan blive et problem, hvis jeg gennem borgervejlederen får at vide, at en kollega har henvendt sig med en sag om mig, kan det i princippet være, hvilken som helst af mine kolleger der kunne have sagt det. Det ville være ubehageligt,” siger Kathrine Bolton.

Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten deler skepsissen med HK Midt-formand Pia Tørnvig, der tidligere udtalte, at der ikke var behov for en whistleblower-ordning, da hun mente det kunne opildne kolleger til at henvende sig alt for ofte. Det kunne i sidste ende resultere i en stikkerlinje, mente formanden.

”Selvfølgelig kan jeg godt se, at det kan være fornuftigt med en ordning, hvis der er tale om alvorlige forhold, men der skal kunne skelnes mellem dem, og det må vi så se i fremtiden”, siger Kathrine Bolton.