Folkeskolelærere skal klædes på til bedre seksualundervisning

Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget, Cecilie Roed Schultz, ønsker at seksualundervisningen skal favne flere seksualiteter. Fredericias lokale lærerforening er uforstående over for tiltaget, mens ekspert erklærer sig enig i, at seksualundervisningen i dag er for ensidig.

Seksualundervisningen i Fredericia Kommune er forældre og skal favne flere seksualiteter, mener næstformanden for Børne- og Ungeudvalget, Cecilie Roed Schultz (Ø). Foto: Sophie Kaae Jørgensen

Af Frederik Overgaard

Seksualundervisningen skal være for alle, og i en tid præget af spirende seksualiteter er det på tide med friske øjne på undervisningen. Det mener Cecilie Roed Schultz (Ø), næstformand i Børne- og Skoleudvalget, som synes, at undervisningen ikke favner bredt nok.

”Lige nu tager seksualundervisningen som regel udgangspunkt i, at man er heteroseksuel. Der sidder unge mennesker, der ikke kan genkende sig selv i undervisningen, og det bør vi tage hånd om,” siger Cecilie Roed Schultz (Ø).

Næstformanden mener ikke, at folkeskolelærerne er klædt tilstrækkeligt på til at varetage seksualundervisningen. Det resulterer i, at elever, som ikke er heteroseksuelle, risikerer at få en følelse af eksklusion.

”Hvis læreren ikke er fagligt stærk, fører det ofte holdningsbåret undervisning med sig. Derved får vi reproduceret et ensidigt billede af seksualitet. Lærerne finder det givetvis interessant at undervise i faget, men det kan nemt ske, at deres viden er forældet,” siger Cecilie Roed Schultz (Ø).

”Der er mange misforståelser og fordomme omkring seksualitet, som vi skal til livs gennem seksualundervisningen,” siger næstformand for Børn- og Skoleudvalget Cecilie Roed Schultz. Pressefoto, Fredericia Kommune.

Lærerne gør deres bedste
Per Lundsgaard Breckling, der er formand for Fredericia Lærerkreds under Danmarks Lærerforening, genkender ikke kritikken af folkeskolernes seksualundervisning.

”Jeg oplever, at lærerne forsøger at favne bredt og følge samfundsudviklingen. At seksualundervisningen skulle være holdningsbåret og forældet, kan jeg ikke genkende,” siger Per Lundsgaard Breckling, formand for Fredericia Lærerkreds.

Lærerne har en andel i, at åbenhed om forskellige seksualiteter vokser i samfundet, mener Per Lundsgaard Breckling. Underviserne tilrettelægger deres seksualundervisning forskelligt, og formanden er overbevist om, at de altid står klar med vejledning til de, der søger ekstra viden.

”Det er ikke meget anderledes end i dansk, hvor læreren kan pege eleven i en retning af andet læsestof, hvis vedkommende finder en tekst af Tove Ditlevsen interessant,” siger Per Lundsgaard Breckling.

Lærerne har et ansvar
Torben Bechmann Jensen, der er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, mener ikke, at man kan forvente, at eleverne selv aktivt søger merviden i seksualundervisningen.

”Det er op til læreren at oplyse om forskellige seksualiteter. Det er blevet et følsomt område, hvor nogle er vildt udfarende, mens andre har en mere genert og naiv tilgang,” siger Torben Bechmann Jensen.

Han mener samtidig, at antallet af seksualiteter i samfundet stiller krav til mere uddannelse af lærerne.

”Der findes noget, der ligner 36 seksualiteter i det danske samfund. Selvom man gerne vil det anderledes, så er lærernes viden om emnet ikke tilstrækkelig,” siger Torben Bechmann Jensen.