Fredericia Kommune uddanner lærerne til at klare inklusion, mener skoleleder

Spørger man distriktsskolelederen Jan Thorkild Voss fra Ullerup Bæk Skolen i Fredericia, har de 30 millioner kroner, kommunen har afsat til udvikling af lærernes kompetencer, givet en forbedring i det daglige arbejde.  

Kontaktlærerordningen er et af de tiltag, der har forbedret inklusionsindsatsen i klasselokalerne, mener skolelederen. Foto: Scanpix.

Af Simon Hellberg Hansen

I kølvandet på inklusionsloven fra 2012 og en politisk målsætning om at flere børn med særlige behov skulle inkluderes i almindelige klasser, lavede Fredericia Kommune en handleplan for inklusion i kommunens folkeskoler.

En af målsætninger var at lærere og pædagoger, der til daglig har ansvaret for børn og unge, skulle blive klædt på til at klare opgaven med inklusionselever gennem kurser. Det mål, mener distriktsskoleleder Jan Thorkild Voss, kommunen har arbejdet for.

”Jeg synes i den grad, Fredericia Kommune har levet op til målet. Man har næsten efteruddannet alle lærere gennem forskellige kurser. Man har lagt sig i selen for at støtte lærere og pædagoger i deres daglige arbejde,” siger distriktslederen.

Sammenlægning af folkeskoler har ikke påvirket kvaliteten i Ullerup Bæk
I 2013 gik Fredericia Kommune fra 14 folkeskoler til fire distriktsskoler. Den nye skolestruktur har ikke påvirket lærerenes evner til at håndtere inklusionen ifølge Jan Thorkild Voss.

”Vi klarer opgaven med inklusion på en anderledes måde nu i distrikterne. Vi har fået en ressourcecenterleder, der hjælper med at skabe tilbud og lave en strategi for en bedre inklusion. Hvis vi stadig var 14 forskellige skoler, ville vi ikke have haft denne stilling med de særlige kompetencer på området”, siger han.

I 2012 viste en undersøgelse foretaget af Fredericias lærerforening, at 72 procent ikke følte, at de havde kompetencerne til at klare inklusionsopgaven. Det tror Jan Thorkild Voss imidlertid har ændret sig siden da.

”Igennem de kurser, der er foregået, må man formode, at lærernes kompetencer er blevet bestyrket. Jeg synes, at vores efteruddannelsesstrategi i kommunen har været et godt skridt på vejen mod en forbedring, ” siger han.