Voldsanmeldelser fordoblet i Fredericia på fem år

Antallet af anmeldte voldsforbrydelser er fordoblet i Fredericia. Rapporter tyder dog på, at tendensen hænger sammen med, at danskerne er blevet mere tilbøjelige til at anmelde voldsforbrydelser end tidligere.

Antallet af voldsanmeldelser er steget – men det betyder ikke, at Fredericia er blevet en voldeligere by. Foto: Presse, Natteravnene

Af Rasmus Egeris Ejdrup

Antallet af anmeldelser om vold i Fredericia Kommune er steget markant over de seneste fem år. Det viser nye tal for Sydøstjyllands Politi, som melder om en fordobling i anmeldelserne.

Tilbage i 2014 modtog myndighederne 107 anmeldelser, mens der sidste år indløb 231 anmeldelser om vold.

Dan Hansen, som er formand for Natteravnene i Fredericia, har dog ikke oplevet mere vold i sit arbejde som Natteravn, der primært går ud på at holde øje med nattelivet i Fredericia.

”Politiets tal undrer mig meget, jeg har efterhånden arbejdet som natteravn i mange år, og det er meget sjældent, at vi oplever vold,” siger Dan Hansen.

En rapport fra Justitsministeriets forskningskontor fra 2017 viser, at anmeldelsesmønsteret i Danmark har ændret sig, og folk er blevet mere tilbøjelige til at anmelde vold til politiet – det tyder altså på, at stigningen i anmeldte voldsepisoder blot hænger sammen med en ændret adfærd i forhold til at anmelde voldshændelser.

Tal fra Det Kriminal Præventive Råd fra 2017 peger ind i samme mønster; at antallet af registrerede voldsskader på danske skadestuer er på det laveste siden 1995.

Den markante stigning i voldsanmeldelser hænger derfor ikke nødvendigvis sammen med at Fredericia er blevet en mere voldelig by.